Kim jesteśmy

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://www.psychologpodpowiada.pl

Administratorem strony jest SPOKÓJ W GŁOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kobyłce (05-230), ul. Prusa 48/12; kapitał zakładowy w wysokości: 5000 zł.; KRS 0000890483; NIP 125-171-55-47; REGON 388115171.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail psycholog@spokojwglowie.pl oraz pod numerem telefonu 501-775-717.

Punkt 1

Definicje:

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – SPOKÓJ W GŁOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Kobyłce (05-230), ul. Prusa 48/12, KRS 0000890483; NIP 125-171-55-47; REGON 388115171
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.spokojwglowie.pl,
 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

Punkt 2

Dane osobowe:

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz kontaktowy;
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator;
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika;
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem;
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych;
 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz;
 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim;
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione;
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora;
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza kontaktowego przekazywane są i przetwarzane na terenie Polski poprzez zapisanie ich w bazie lokalizowanej na serwerze znajdującym się w firmie STATNET Online Polska;
 11. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • STATNET Online Polska, ul. Kasztanowa 62, 85-605 Bydgoszcz, NIP 5542080386, REGON 092337386 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;

Punkt 3

Pliki cookies:

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing, odzyskiwanie porzuconych koszyków) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Punkt 4

Inne technologie:

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • kod śledzenia Google Analitycs, Google Tag Manager, Google Search Console, Google Adwords – w celu analizy statystyk Strony, prowadzenia działań remarketingowych oraz zarządzania reklamami.