Ukryty alkoholizm to stan, w którym osoba uzależniona ukrywa swój nałóg przed otoczeniem. Potajemnie spożywa alkohol, utrzymując pozory normalności i kontrolując obraz, jaki prezentuje innym. Taka ukryta postać alkoholizmu jest często trudna do zidentyfikowania i może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych oraz społecznych zarówno dla samej osoby uzależnionej, jak i dla jej najbliższych. W dalszej części artykułu przyjrzymy się dokładniej temu, jakie są podstawowe objawy ukrytego alkoholizmu oraz jakie są dostępne formy leczenia.

Ukryty alkoholizm – jak wygląda?

Ukryty alkoholizm jest stosunkowo częstym, ale trudnym do rozpoznania problemem. Osoby uzależnione od alkoholu często starają się zachować kontrolę nad swoim nałogiem, dlatego stają przed wyzwaniem ukrycia swojego problemu przed otoczeniem. Objawy ukrytego alkoholizmu mogą być różnorodne, jednak istnieje kilka charakterystycznych zachowań, które powinny nas zaniepokoić i zwrócić uwagę na możliwość ukrytego problemu z alkoholem.

  • Częste picie w samotności, zwłaszcza gdy osoba czuje, że nikt jej nie obserwuje. Może to oznaczać, że osoba polega na alkoholu jako jedynym źródle pocieszenia lub ucieczki od problemów.
  • Rozpoczynanie dnia od alkoholu. Jeśli osoba sięga po alkohol już na wczesnym etapie dnia, może to wskazywać na to, że picie jest jej priorytetem.
  • Spożywanie alkoholu do posiłków. To zachowanie może być sygnałem, że osoba uzależniona od alkoholu nie potrafi zjeść posiłku bez towarzystwa alkoholu lub że alkohol stał się częścią rutyny żywieniowej.
  • Codzienne spożywanie alkoholu w niewielkich ilościach. Choć może się wydawać niewinne, takie zachowanie może prowadzić do stopniowego zwiększania tolerancji na alkohol i pogłębiania uzależnienia.
  • Ukrywanie butelek lub innych dowodów na spożywanie alkoholu. Ukrywanie tych rzeczy może świadczyć o poczuciu wstydu lub poczuciu winy z powodu nadużywania alkoholu.
  • Nagłe zmiany zachowania i nastroju. Osoba uzależniona od alkoholu może często doświadczać nagle pojawiających się zmian nastroju, takich jak gwałtowne wybuchy złości, drażliwość, smutek lub euforię.

alkoholizm czym jest ukryty alkoholizm

Terapia uzależnień – jak wyjść z alkoholizmu?

Terapia uzależnień jest niezwykle istotnym procesem dla osób cierpiących na alkoholizm. Stanowi ona kluczowy element w ich drodze ku zdrowiu i wolności od nałogu. Zapewnia odpowiednie wsparcie, narzędzia i strategie potrzebne do przezwyciężenia uzależnienia oraz powrotu do pełnego, satysfakcjonującego życia.

Podstawowym celem terapii uzależnień jest zrozumienie przyczyn i mechanizmów prowadzących do uzależnienia oraz rozwinięcie strategii, które pomogą osiągnąć trwałą abstynencję. Istnieje wiele różnych podejść terapeutycznych, które mogą być wykorzystane w terapii uzależnień. Najczęściej stosowanymi metodami są terapia indywidualna oraz grupowa. Terapia indywidualna skupia się na pracy jeden na jeden z terapeutą, który pomaga osobie uzależnionej zidentyfikować i zrozumieć głęboko zakorzenione przyczyny jej uzależnienia. Terapia grupowa natomiast umożliwia osobom uzależnionym dzielenie się swoimi doświadczeniami, wsparcie społeczne, a także uczenie się od innych w podobnej sytuacji.

Dodatkowo, na drodze do wyjścia z alkoholizmu w terapii uzależnień, może być niezbędne medyczne wsparcie farmakologiczne. Niektóre leki mogą pomóc zmniejszyć ochotę na alkohol i zmniejszyć nieprzyjemne objawy odstawienia. Ważnym elementem leczenia uzależnienia od alkoholu jest również wsparcie bliskich osób.

Autor: Redakcja partnera