Nasen jest lekiem, który jest wykorzystywany w kontekście leczenia bezsenności i charakteryzuje się działaniem nasennym. Zawiera substancję czynną zolpidem, która jest lekiem nasennym o krótkotrwałym działaniu. Jest częścią grupy imidazopirydyn i jej działanie można porównać do działań benzodiazepin. Jego główne zadanie to poprawa jakości oraz długości snu pacjenta, jednocześnie redukując liczbę przebudzeń nocnych i wspomagając proces zasypiania. Dodatkowo, Nasen posiada właściwości uspokajające.

Czy dostępny jest Nasen bez recepty? Lek Nasen jest dostępny jedynie na receptę i oferowany jest w postaci tabletek powlekanych, każda z nich zawierającą 10 mg winianu zolpidemu. Pacjenci mają możliwość zakupu tego leku w opakowaniach dwóch różnych wielkości: mniejsze, zawierające 20 sztuk tabletek, oraz większe, oferujące 30 sztuk.

Skład preparatu jest ściśle określony. Oprócz winianu zolpidemu, którego każda tabletka zawiera 10 mg, w składzie leku znajdują się również substancje pomocnicze. Należą do nich: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, hypromeloza, magnezu stearynian oraz karboksymetyloskrobia sodowa typu A. Co więcej, otoczka tabletki składa się z laktozy jednowodnej, hypromelozy, makrogolu 6000 i dwutlenku tytanu E 171.

Wskazania do stosowania leku Nasen

Wskazania do stosowania tabletek Nasen są precyzyjne. Są one zalecane dla osób dorosłych, które borykają się z problemem bezsenności, zwłaszcza gdy dolegliwości te są szczególnie uciążliwe lub w istotny sposób utrudniają codzienne funkcjonowanie pacjenta. Lek jest przeznaczony do terapii krótkotrwałej.

Istnieje jednak kilka sytuacji, w których stosowanie tego leku jest niewskazane. Nie powinno się go przyjmować, gdy pacjent jest nadwrażliwy na którykolwiek składnik tabletek, cierpi na miastenię, ma ciężką niewydolność oddechową, jest dotknięty bezdechem sennym.

Dawkowanie leku Nasen

Dawkowanie preparatu Nasen skierowane jest wyłącznie do pacjentów dorosłych. Generalnie, zaleca się stosowanie jednej tabletki, o dawce 10 mg, którą pacjent powinien przyjąć doustnie bezpośrednio przed pójściem spać. Istotne jest, aby podkreślić, że wyznaczona dawka 10 mg zolpidemu jest maksymalną dawką dobową i nie powinna być w żaden sposób przekraczana. Należy również zaznaczyć, że po zażyciu leku, przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności, która wymaga zwiększonej koncentracji, należy odczekać co najmniej 8 godzin.

Odpowiedź na pytanie dotyczące długości stosowania Nasen jest zróżnicowana. Czas leczenia zwykle oscyluje od kilku dni do maksymalnie 2 tygodni. Przyjęło się jednak zalecać, aby korzystanie z preparatu trwało jak najkrótszy możliwy czas. W niektórych przypadkach, maksymalny okres przyjmowania tego leku może wynosić do 4 tygodni.

W odniesieniu do szczególnych grup pacjentów, pewne różnice w dawkowaniu zostają zalecane. Niekiedy sugeruje się, aby pewne osoby rozpoczynały swoją terapię bezsenności od mniejszej dawki Nasen, czyli od 1/2 tabletki (co daje 5 mg) na dobę. Osoby, do których to zalecenie jest kierowane, to zazwyczaj te w wieku powyżej 65 lat, pacjenci z niewydolnością wątroby, a także ci, którzy są w ogólnie osłabionym stanie zdrowia. Jeśli jednak pacjent będzie tolerował lek dobrze, dawka może zostać skorygowana i zwiększona.

Kwestia zakończenia terapii jest równie ważna. Odstawienie leku Nasen powinno być przeprowadzone w sposób stopniowy. Nagłe przerwanie stosowania, zwłaszcza przy wysokich dawkach, może prowadzić do wystąpienia zespołu odstawiennego. Objawy tego stanu mogą obejmować różne dolegliwości, takie jak bóle głowy, bóle mięśni, nasilony lęk, napięcie, drażliwość oraz stany splątania. Bezsenność i pobudzenie psychoruchowe również mogą się pojawić. W niektórych, bardziej ciężkich przypadkach, pacjent może doświadczyć objawów takich jak: derealizacja, depersonalizacja, omamy czy też drętwienie i mrowienie kończyn, a nawet napady padaczkowe czy nadwrażliwość na bodźce zmysłowe, jak dźwięki, światło lub dotyk.

Czy można przedawkować Nasen?

Przedawkowanie preparatu Nasen zasługuje na szczególną uwagę i świadomość działań, które należy podjąć. Gdy zajdzie sytuacja przyjęcia większej ilości leku niż to zalecone, istotne jest, aby jak najprędzej nawiązać kontakt z profesjonalistą medycznym. Wystąpienie zaburzeń świadomości, senności, czy nawet przejście w stan śpiączki, to możliwe konsekwencje takiego działania. Szczególnie niebezpieczne może być przedawkowanie zolpidemu, gdy interakcje dotyczą alkoholu lub innych środków farmakologicznych, które wpływają hamująco na układ nerwowy. W przypadku, gdy od momentu przyjęcia nadmiernej dawki leku nie upłynęła jeszcze godzina, zaleca się próbę wywołania wymiotów oraz podanie węgla aktywowanego. Gdy pacjent straci przytomność, przeprowadzenie płukania żołądka jest wskazane. Należy podkreślić, że zolpidemu nie można eliminować z organizmu przez hemodializę. W sytuacji zatrucia, kluczowe jest monitorowanie parametrów życiowych pacjenta, jak krążenie i oddech, oraz zastosowanie terapii podtrzymującej i leczenia objawowego.

Skutki uboczne leku Nasen

Z kolei omówienie możliwych skutków ubocznych leku Nasen także wymaga szczegółowej uwagi. W trakcie terapii mogą wystąpić różnorodne działania niepożądane, a zgłaszane do tej pory obejmują takie kategorie, jak:

  • Reakcje nadwrażliwości, które mogą objawiać się poprzez pokrzywkę czy wysypkę.
  • Anomalie w funkcjonowaniu układu nerwowego, przykładowo bóle głowy, zawroty głowy, zmianę percepcji smaku, senność, zakłócenia snu, oszołomienie, zmienność nastrojów, apatię, problemy z pamięcią, ataksję, czy niepewny chód.
  • Zaburzenia psychiczne, takie jak lęki nocne czy koszmary senne.
  • Nieprawidłowości w badaniach krwi, obejmujące zmiany składu krwi czy agranulocytozę.
  • Problemy z funkcjonowaniem serca, jak kołatania czy arytmię.
  • Zaburzenia widzenia, kaszel, astmę, a także różne dolegliwości z zakresu układu pokarmowego, jak wzdęcia, nudności, wymioty czy biegunkę.
  • Zmiany metabolizmu, takie jak fluktuacje masy ciała, zmniejszony apetyt czy zwiększone pragnienie.
  • Problemy z cyklem miesiączkowym, spadek libido, skurcze mięśni oraz zapalenia stawów również zostały zgłoszone.

Szczególna uwaga powinna być również zwrócona na fakt, że niepamięć następcza może wystąpić, szczególnie gdy pacjent nie odpoczywa odpowiednio, czyli nie śpi minimum 7-8 godzin po zażyciu tabletki.

Skutki uboczne, które mogą wpływać na sprawność psychoruchową, w tym zakłócenia zdolności prowadzenia pojazdów, mogą występować z zwiększoną częstotliwością w określonych sytuacjach. Pierwszą z nich jest zażycie dawki leku przekraczającej zalecenia. Kolejną sytuacją, która może prowadzić do tego typu skutków ubocznych, jest nieprzestrzeganie wymaganego 8-godzinnego odstępu między zażyciem tabletki a podejmowaniem czynności, które wymagają podniesionej koncentracji. Ponadto, równoczesne spożycie alkoholu, narkotyków, leków zwiększających stężenie zolpidemu we krwi lub innych środków farmakologicznych, które wywierają hamujący wpływ na OUN, również jest czynnikiem ryzyka.

Środki ostrożności

Podchodząc do kwestii środków ostrożności, istnieje kilka istotnych kierunków. Przede wszystkim, leku Nasen nie powinno się stosować u pacjentów, którzy są poniżej 18 roku życia, z uwagi na brak dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności w tej kategorii wiekowej. Ważnym elementem jest także fakt, że jednym ze składników pomocniczych tabletek jest laktoza. W związku z tym, lek może być nieodpowiedni dla osób z nietolerancją pewnych cukrów, takich jak niedobór laktazy typu Lapp, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy oraz nietolerancję galaktozy.

Osoby znajdujące się w pewnych stanach zdrowia lub mające określone choroby mogą być bardziej narażone na skutki uboczne terapii lub inne powikłania. W szczególności, jeśli pacjent ma zaburzenia oddychania, lek może pogłębić niewydolność oddechową. Pacjenci, którzy ukończyli 65 rok życia, mogą doświadczać zwiększonego ryzyka skutków ubocznych, zaleca się więc rozpoczęcie leczenia od dawki 0,5 tabletki dziennie. Osoby z niewydolnością wątroby lub będące w stanie osłabienia również powinny rozpocząć terapię od tej niższej dawki. Dodatkowo, jeśli pacjent nadużywa(ł) leków lub alkoholu, był leczony z powodu przedawkowania, przejawia objawy depresji czy cierpi na inną chorobę psychiczną, również należy podchodzić do leczenia z ostrożnością.

Podkreślenie, że czas stosowania Nasen powinien być możliwie jak najkrótszy, jest również istotne. Ryzyko uzależnienia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, wzrasta wraz z przedłużeniem okresu przyjmowania leku oraz zwiększeniem jego dawki. Możliwe jest również rozwiniecie tolerancji na lek, co prowadzi do stopniowego osłabienia jego efektów. Aby zachować bezpieczeństwo pacjenta, czas leczenia, łącznie z odstawieniem preparatu, nie powinien przekraczać 4 tygodni.

Warto także wspomnieć o możliwych reakcjach paradoksalnych, będących jednym z potencjalnych skutków ubocznych leku. W przypadku wystąpienia urojeń, omamów, psychoz, pobudzenia psychoruchowego, zmian zachowania, drażliwości, bezsenności czy koszmarów nocnych, konieczne jest natychmiastowe przerwanie stosowania tabletek na bezsenność.

Interakcje z alkoholem

Współdziałanie leku Nasen z alkoholem jest szczególnie niebezpieczne i zdecydowanie przeciwwskazane. Istotne jest świadomość, że spożywanie alkoholu podczas przyjmowania tego leku może skutkować poważnymi konsekwencjami dla organizmu pacjenta. Na pierwszym planie pojawia się negatywny wpływ na funkcje poznawcze osoby przyjmującej lek. Dodatkowo, koordynacja psychoruchowa również jest poważnie zakłócana. Warto także podkreślić, że spożywanie alkoholu może zaostrzyć właściwości nasenne leku Nasen. Ryzyko wystąpienia skutków ubocznych ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takich jak reakcje paradoksalne, które obejmują agresję czy drażliwość, również ulega zwiększeniu. Dodatkowo, interakcja alkoholu z lekiem może podnieść szanse na występowanie zaburzeń zachowania podczas snu, co jest związane z procesem terapii.

Nasen w ciąży

Podkreślenie musi zostać fakt, że stosowanie tabletek Nasen przez kobiety w ciąży, szczególnie w trakcie pierwszego trymestru, jest wysoce niezalecane. Istnieje ryzyko, że przyjmowanie benzodiazepin oraz substancji o podobnym działaniu w drugim i trzecim trymestrze ciąży, a także w delikatnym okresie okołoporodowym, może mieć niekorzystny wpływ na noworodka. Potencjalne problemy, które mogą się pojawić, to między innymi niewydolność oddechowa, hipotermia oraz hipotonia. Co więcej, w sytuacji, gdy lek był stosowany przez matkę przez znaczny okres czasu, noworodek może doświadczyć zespołu odstawiennego lub nawet uzależnienia.

Nasen a karmienie piersią

Sytuacja wygląda podobnie w kontekście karmienia piersią – przyjmowanie Nasen nie jest zalecane również w tym okresie. Kluczowym czynnikiem jest zdolność substancji czynnej leku, czyli zolpidemu, do przenikania do mleka matki. Ze względu na możliwość przeniesienia substancji na dziecko poprzez pokarm, konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie stosowania leku w czasie laktacji.

Autor: Redakcja partnera