Terapia poznawczo-behawioralna jest jednym z najczęściej stosowanych podejść terapeutycznych w ośrodkach leczenia uzależnień. Opiera się na założeniu, że nasze myśli, przekonania i zachowania wpływają na nasze emocje i funkcjonowanie. Dzięki temu ma się wpływ na zauważanie i modyfikację destrukcyjnych zachowań. Więcej na ten temat w poniższym wpisie.

Zmiana myślenia w terapii poznawczo-behawioralnej

Terapia poznawczo-behawioralna pomaga pacjentom zidentyfikować negatywne lub destrukcyjne myśli i przekonania związane z uzależnieniem. Terapeuta wspiera pacjenta w przebudowie tych przekonań poprzez wprowadzanie pozytywnych alternatywnych myśli i kształtowanie zdrowych nawyków zachowawczych. Terapia poznawczo-behawioralna w ośrodkach takich jak https://wyspasozo.pl pomaga również pacjentom unikać pułapek myślowych, takich jak myśli rezygnacyjne, widzenie świata w czarnych i białych barwach czy nadmierne uogólnianie. Pacjenci uczą się rozpoznawać takie myśli i zastępować je bardziej realistycznymi i konstruktywnymi sposobami.

Zmiana myślenia w terapii poznawczo-behawioralnej ma na celu wpływanie na emocje i zachowania. Poprzez bardziej pozytywne i realistyczne myślenie, pacjenci są bardziej skłonni do podejmowania zdrowych decyzji i podejmowania pozytywnych działań w celu osiągnięcia trwałej abstynencji.

Modyfikacja zachowań i wyuczenie zdrowych nawyków

Terapia poznawczo-behawioralna skupia się również na modyfikowaniu niezdrowych zachowań związanych z uzależnieniem. Pacjenci uczą się identyfikować sytuacje i bodźce, które mogą prowadzić do nadużywania substancji lub innych szkodliwych zachowań. Terapeuci poznawczo-behawioralni uczą pacjentów umiejętności radzenia sobie z pokusami, rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych i unikania ryzykownych sytuacji. otrzymują narzędzia do zarządzania stresującymi sytuacjami, radzenia sobie z negatywnymi emocjami i

Tego typu podejście skupia się również na wyuczeniu zdrowych nawyków i umiejętności, które wspierają trwałą abstynencję. Planowania i organizacji czasu, radzenia sobie z nudą i monotonią, rozwijania zdrowych relacji społecznych oraz dbania o zdrowie fizyczne i emocjonalne.

Indywidualizacja terapii poznawczo-behawioralnej

Terapia poznawczo-behawioralna w ośrodkach leczenia uzależnień jest często dostosowywana do indywidualnych potrzeb pacjentów. Terapeuci uwzględniają specyficzne czynniki związane z uzależnieniem, takie jak rodzaj uzależnienia, stopień zaawansowania, obecność współistniejących zaburzeń psychicznych czy kontekst społeczny pacjenta. Terapia poznawczo-behawioralna może być realizowana w formie indywidualnych sesji terapeutycznych, grupowych spotkań czy programów terapeutycznych. Psychoterapeuci dostosowują techniki i strategie terapeutyczne, aby najlepiej odpowiadały indywidualnym potrzebom pacjenta i wspierały go w procesie leczenia.

 

Autor: Redakcja partnera