W przypadku obniżonego nastroju, bezsenności, stanów lękowych czy wielu innych problemów natury psychicznej, najlepszym rozwiązaniem staje się psychoterapia, która może odbywać się w gabinecie specjalisty lub na odległość, czyli online. Poszczególni specjaliści stosują odmienne metody terapeutyczne, dlatego kluczowe jest znalezienie odpowiedniej osoby, która odnajdzie źródło problemu i pomoże w rozwiązaniu go.

Psycholog, psychoterapeuta czy psychiatra? Czym się różnią?

Wiele osób, które nie korzystały wcześniej z usług psychologicznych, ma problem z określeniem, czy udać się do psychologa, psychoterapeuty, czy psychiatry. Mogłoby się wydawać, że psycholog, psychoterapeuta i psychiatra są podobnymi specjalnościami, ale pomimo wielu podobieństw trzeba mieć na uwadze ich różną rolę oraz zakres udzielanego wsparcia. W każdym przypadku mowa jest o wykwalifikowanym specjaliście, który zajmuje się zdrowiem psychicznym pacjentów.

Jeżeli ktoś potrzebuje leczenia obejmującego farmakoterapię, może udać się do lekarza psychiatry, który jako jedyny z wymienionych specjalistów jest uprawniony do prowadzenia leczenia farmakologicznego. Rolą psychiatry jest dopasowanie i wdrożenie leków, które umożliwią poprawę funkcjonowania pacjenta. Psychiatrzy często współpracują ściśle z psychologami.

Z kolei psycholog nie zajmuje się psychoterapią, nie ma kompetencji do leczenia farmakologicznego. Jego praca opiera się o wsparcie w momentach kryzysowych, doradztwo i diagnostykę. W diagnostyce wykorzystuje się wywiad z pacjentem i testy psychologiczne. Natomiast psychoterapeuta działa według konkretnej szkoły psychoterapeutycznej. Każda z nich ma nieco inne metody, dlatego przed wyborem psychoterapeuty, warto dowiedzieć się czym charakteryzują się poszczególne z nich.

Czym są nurty psychoterapeutyczne i czym się charakteryzują?

Wiedząc już, że chce się iść do psychoterapeuty, kolejną kwestią do wyboru jest nurt, w jakim pracuje. Pojawia się wobec tego pytanie, jakie wyróżnia się rodzaje psychoterapii i na czym one polegają. Najpopularniejsza jest psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT), która zakłada, że za zaburzenia psychiczne odpowiadają nieprzystosowawcze przekonania na temat siebie i świata, oraz reakcje pacjenta na poszczególne bodźce. W terapii CBT trzeba uczyć się nowych umiejętności w celu rozwiązania powstałych problemów. Psychoterapia CBT jest najbardziej skuteczna m.in. w leczeniu zaburzeń lękowych.

Natomiast psychoterapia integracyjna łączy różne nurty, aby uzyskać jak najszerszy kąt widzenia indywidualnych potrzeb pacjenta. Jest także psychoterapia psychodynamiczna. W nurcie psychodynamicznym istotne staje się poznanie i zrozumienie siebie. Za źródło problemów uznawane są nieświadome konflikty oraz doświadczenia z przeszłości, które ukształtowały psychikę. Jednym z systemów psychoterapeutycznych jest też terapia skoncentrowana na rozwiązaniach. Tutaj przyjmuje się, że to właśnie sam pacjent wie najlepiej, czego potrzebuje i dzięki sesji ze specjalistą jest w stanie dostrzec swoje zasoby i przygotować najlepszy plan działania.

Psychoterapia stacjonarnie czy online?

Psychoterapia online i terapia stacjonarna mają podobną skuteczność. Jest to kwestia całkowicie indywidualna, bo każdy ma inne potrzeby, preferencje, a także możliwości chociażby związane z miejscem zamieszkania. Różnica w terapii online i stacjonarnej polega wyłącznie na tym, że w pierwszym przypadku wykorzystuje się do rozmowy komunikatory typu Zoom lub Skype. Osobiste spotkania z psychoterapeutą nie są czymś niezbędnym w celu czerpania licznych korzyści z pomocy specjalisty. Można kontaktować się z nim w dowolnym momencie i miejscu.

W psychoterapii online oraz stacjonarnej, wykorzystywane są jednakowe techniki, więc możliwe staje się uzyskanie takich samych efektów. Psychoterapia za pośrednictwem komunikatorów internetowych jest opcją dostępną dla każdego, łącznie z osobami, mającymi trudności w poruszaniu się. Wielu ludzi rezygnuje z korzystania z profesjonalnej pomocy ze względu na utrudniony dostęp do specjalistów w swojej okolicy. Nie ma tego problemu w przypadku psychoterapii online, która w dużym stopniu ułatwia kontakt.

Autor: Redakcja partnera