Marzenia o pracy w obszarze psychologii? Obecnie istnieje wiele sposobów na poszerzenie wiedzy w tym zakresie, a jednym z nich są studia podyplomowe online z psychologii. To oferta skierowana do osób mających już pewne wykształcenie, więc nie muszą zaczynać edukacji od początku, tylko szybciej i łatwiej zdobywają nową wiedzę oraz umiejętności. Co warto wiedzieć o takich studiach?

Na czym polegają studia podyplomowe online z psychologii?

Studia podyplomowe z psychologii są programami edukacyjnymi skierowanymi do osób, które już posiadają wykształcenie, najczęściej licencjat lub magisterium. Celem tych studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii oraz zdobycie specjalistycznych umiejętności praktycznych. Programy te pozwalają uczestnikom lepiej zrozumieć ludzkie zachowania, myśli i emocje, a także uczą praktycznych metod pracy z różnorodnymi grupami.

Aktualnie wiele uczelni prowadzi studia podyplomowe online, czyli poprzez system e-learningowy. Specjalne platformy edukacyjne, do których dostęp zyskują słuchacze, zawierają materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji studiów.

W zależności od uczelni bądź konkretnego kierunku (w końcu psychologia to ogólna dziedzina, dzieląca się na wiele gałęzi), programy studiów podyplomowych mogą mieć różny zakres, dostosowanie do potrzeb rynku pracy i aktualnych trendów w psychologii. Studia podyplomowe z zakresu psychologii umożliwiają uczestnikom zdobycie solidnych podstaw teoretycznych i praktycznych, które mogą być wykorzystane w różnych obszarach zawodowych, takich jak praca terapeutyczna, doradztwo, zarządzanie zasobami ludzkimi, badania społeczne czy praca edukacyjna.

Kierunki psychologiczne, które możesz studiować – co warto wybrać?

Psychologia studia online to bogata oferta kierunków, pozwalająca zainteresowanym dobrać odpowiednią specjalizację. W ten sposób mogą wykorzystać swoje naturalne predyspozycje w danym obszarze, a do tego zdobywać nowe, niezbędne kompetencje. Wśród wielu dostępnych kierunków znajdują się m.in.:

 • Pomoc psychologiczna i interwencje kryzysowe.
 • Coaching z elementami psychologii.
 • Psychologia sądowa.
 • Psychologia społeczna.
 • Psychologia sportu.
 • Psychologia w biznesie.
 • Psychologia biznesu i zarządzania.
 • Mediacje rodzinne i podstawy pomocy psychologicznej rodziny.
 • Kompetencje psychologiczne i negocjacje w firmie.
 • Psychologia dochodzeniowo-śledcza.
 • Psychologia ekonomiczna.
 • Psychologia społeczna.
 • Psychologia w oświacie.
 • Psychologia w sprzedaży i marketingu.
 • Seksuologia.
 • Zoopsychologia.
 • Psychologia kliniczna.
 • Terapia małżeńska i par.
 • Psychologia rozwojowa i zdrowia.

Podczas wyboru kierunku należy zwrócić uwagę na długość trwania studiów (od 2 do 3 semestrów), by łatwiej zaplanować swój harmonogram nauki.

Co dają studia podyplomowe z psychologii i co można po nich robić?

Absolwenci, po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu psychologii i zdobyciu świadectwa potwierdzającego nowe umiejętności i wiedzę, mają przed sobą wiele opcji. Mogą rozpocząć pracę jako doradcy, mentorzy, coache, konsultanci, trenerzy personalni. Mają szansę znaleźć zatrudnienie w obszarach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, marketingu, biznesie i wielu innych branżach. Czeka na nich praca w firmach, korporacjach, instytucjach publicznych lub w ramach własnej praktyki.

Kolejną opcją jest możliwość kontynuacji edukacji, by pozyskać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia terapii.

Jak wybrać odpowiednią uczelnię? Wskazówki, które pozwolą wybrać najlepszą opcję

Wybór odpowiedniej uczelni może mieć duży wpływ na sukcesy edukacyjne. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie sprawdzić program studiów, kadrę dydaktyczną i metody nauczania jakie oferuje dana uczelnia. Nie bez znaczenia jest także opinia i renoma uczelni.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, jako najlepsza uczelnia w Polsce, (tytuł Uczelnia Polski Roku 2022 otrzymany w ramach rankingu Plebiscytu Edukacyjnego), może pochwalić się bogatym doświadczeniem, szeroką ofertą kierunków oraz elastycznym podejściem do edukacji. Być może to właśnie odpowiednie miejsce do zdobycia wiedzy psychologicznej?

Studia podyplomowe stanowią kluczowy krok w kierunku rozwinięcia kariery zawodowej w obszarze psychologii. Dzięki wygodnej formie online słuchacze mogą pogłębiać swoją wiedzę w elastyczny sposób, pozwalając na kontynuację pracy lub innych obowiązków życiowych. Bez wątpienia, decyzja o zainwestowaniu czasu i wysiłku w ten obszar edukacyjny może otworzyć drzwi do satysfakcjonującej i perspektywicznej ścieżki zawodowej w dziedzinie psychologii.

Artykuł sponsorowany

Autor: Redakcja partnera